Pielgrzymka do Wilna

W dniach 14-16 września odbyła się parafialna pielgrzymka do Wilna.

Powrót