Misterium Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia po raz drugi odbyło się w naszej parafii Misterium Męki Pańskiej w reżyserii ks. Pawła Krzaczka. W aktorów wcielili się mieszkańcy parafii. Tłumy wiernych przybyły na to przedstawienie, aby przeżyć na żywo mękę i śmierć Jezusa Chrystusa. Był to wyjątkowy czas duchowy i ewangelizacyjny. Serdeczne podziękowania dla odtwórców głównych ról, za to niezwykłe przeżycie. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym bez których nie mogło by się odbyć to przedsięwzięcie. Więcej zdjęć na facebooku naszej parafii oraz: https://bilgoraj.com.pl/pl/15_fotorelacje/379_wydarzenia/8985_misterium-meki-panskiej---goraj-2023.html https://m.bilgorajska.pl/aktualnosc,28927,0,0,0,Misterium-Mki-Paskiej-na-ulicach-Goraja.html?_gl=1*15mjmr5*_ga*THBraFpjSXlEczVTcy05VTRYcnQwMFFQWTZ0b2VSTlNOSDJ4anBJTXRPSTRZdnRXXzVoTGJxaTkyODduSG9iXw..

Powrót