Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego zostały złożone przez wiernych przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Fot. Maciej Oleszczuk

Powrót