Całodobowa adoracja

Po Mszy Świętej pierwszopiątkowej o godzinie 17.00 w naszym kościele parafialnym odbyła się całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu wynagradzająca za wszelkie zniewagi zadane Boskiemu sercu i za naszą Ojczyznę. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty z nieskończonej miłości Twego Serca dzień i noc pozostajesz z nami w Najświętszym Sakramencie, a za miłość odbierasz urągania, zelżywości, świętokradztwa i wzgardy, jakimi Cię ludzie obrażają. Daj nam tę łaskę, błagamy Cię, Panie, abyśmy Ciebie za te rozliczne zniewagi pobożnie przepraszali, abyśmy Ci za nie jak najgorętszą miłość okazali. A szczególnie pragniemy Ci przez Komunie święte wynagradzające zadośćuczynić za niewdzięczności ludzkie. Dopomóż nam w tym, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Powrót