Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła

29 czerwca Kościół przeżywa Uroczystość świętych apostołów Piotra i Pawła oraz pochyla się nad tajemnicą chwalebnego męczeństwa apostołów. W tym dniu Kościół zwraca nasze oczy na filary kościoła jakim są ci dwaj świeci apostołowie oraz na budowlę opartą na tych filarach czyli Święty Kościół Katolicki. W tym dniu miało miejsce ważne dla naszej parafii wydarzenie. W czasie uroczystej sumy 7 kandydatów zostało przyjętych do grona liturgicznej służby ołtarza, a 7 ministrantów otrzymało stopień choralisty. Ten dzień jest również dniem imienin księdza wikariusza Pawła i pana kościelnego Pawła. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele LSO, scholi oraz wspólnot złożyli im życzenia.

Powrót